Den Regenerativa Köksträdgården

I april påbörjar stiftelsen ett projekt i samverkan med stiftelsen regenerativa ekosystem.
Projektet ingår i programmet Carbon Capture Farm. Den gamla köksträdgården som tidigare fanns på Vilohemmet, kommer återställas med ursprungliga örter och
grönsaker. Tanken är att gästerna på hotellet och vilohemmet skall få högklassiska råvaror med högt näringsinnehåll och hälsobringande ämnen som antioxidanter, vitaminer, enzymer & spårämnen. Grödorna ska odlas med en regenerativ teknik där jordhälsan står i centrum.

Projektet utgår från ekosystemets principer och biologisk mångfald. Vi kommer aktivt arbeta med mykorrhiza, fermenterad växtnäring för att optimera holobionten, d.v.s samverkan mellan växten & mikrobiomet – den brygga som
säkerställer att grödan får tillgång till alla spårämnen från jorden och de tusentals ämnen som mikrobiomet producerar.

Tekniken är 100% klimatsmart och lagrar in kol & kväve i odlingsjorden. Inga agrokemiska produkter ingår i konceptet. Projektet kommer att fortgå med moderna vetenskapliga analyser utvecklade från ledande expertis i en global konstellation. 

Projektledare: Kjell Hedberg. Kontaktperson DVH, Intendent Susanna Stenborg

Läs mer på Stiftelsen Regenerative Ekosystems webbplats.